bet365 dk bet - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Ngôn ngữ: Việt Nam

Kế hoạch

Kế hoạch số : 43/KH- ĐHCNVT ngày 22/8/2022 tổ chức lễ công bố Quyết định và trao giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ khí và ngành Hóa học.

23 tháng 08, 2022

Kế hoạch số : 43/KH- ĐHCNVT ngày 22/8/2022 tổ chức lễ công bố Quyết định và trao giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ khí và ngành Hóa học.